Kulukorvauslomake nyt jäsenosiossa

Jäsenosiosta löytyy nyt kulukovauslomake, jolla voit ilmoittaa kerhotöistä aiheutuneet kulusi rahastonhoitajalle.

Kulukorvauslomake löytyy jäsenosiosta kohdasta Ohjeita ja dokumentteja

Kulukorvausten periaatteet ja korvaustavat on selvitetty LexNIL-oppaassa luvussa 3.1 Talkootyöt.

Huomioithan, että vuoden 2017 osalta voit laskuttaa vain päivämäärästä 1.3.2017 eteenpäin.

Kululaskut lähetetään osoitteeseen rahastonhoitaja@nuorisoilmailijat.fi.

LexNIL mukaan pääsääntönä on, ettei kululaskuja makseta rahana, vaan ne hyvitetään lentomaksujen yhteydessä.

 

Muistathan myös, että verottajalla on omat rajansa kulukorvausten määrälle.

Huomioithan, että tämä on uusi lomake, ja saattaa olla, että siinä on puutteita.

Tarvittaessa teemme siihen muutoksia, jotta se saadaan palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.