Korona-ohjeet

Tälle sivulle kootaan koronaa koskevaa ohjeistusta sitä mukaa kun tilanteet ja ohjeistukset muuttuvat. Eli kannattaa seurata sivua myös myöhemminkin, siihen voi tulla merkittäviäkin muutoksia. Toki pyrimme viestimään muutoksista muutenkin.

Nuorisoilmailijat noudattavat PT:n koronaohjetta, lisäksi Räyskälässä on selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi isoissa kerhoissa käytössä yhteneväinen korona-ohje.

Konejako hoidetaan toistaiseksi etäyhteydellä Hangouts-kokouksella kello 07.45 joka päivä. Ideana on, että konejako tehdään kotoa, ja vasta sen jälkeen lähdetään kentälle. 

Kokouksen osoite on:
https://hangouts.google.com/call/YP0sjJeQotm9L-FIEnA8AEEI

Sovitaan, että odotetaan kuitenkin kello 08.00 asti, mutta sen jälkeen paikalla olevat tekevät jaon. Otetaan tämä kokeen vuoksi nyt heti käyttöön, niin saadaan mahdolliset ongelmat korjattua ennen suurempaa ruuhkaa.

Ohjeiden mukaan ei esimerkiksi suositella kaksipaikkaisella koneella lentämistä ja että yksipaikkaisillakin koneilla lentää vain yksi pilotti saman päivän aikana. Jos et täytä LexNIL-oppaaseen kirjattuja minimivaatimuksia lentokokemuksesta, joka oikeuttaa lentämään ilman kevätkertauslentoa, ota yhteyttä johonkin (mieluiten tuntemaasi) kerhon opettajaan, joka arvioi, voitko lentää ilman kevätkertauslentoa!

Kevätkertaus hoidetaan myös etäkokouksena, se pidetään 14.5.20 kello 18.00.

Ennen kuin lennät, tutustu annettuihin ohjeisiin.

Ohjeistukset

PT:n korona-ohje

Räyskälän kerhojen yhteinen korona-ohje

Etäkonejako-kokous (07.45-08.00 joka päivä)

Etäkonejaon jälkeen joku osallistujista (konejaossa sovitaan kuka) lähettää kerhon WhatsApp-ryhmään tiedon vapaaksi jääneistä koneista. Sen jälkeen varaamattomaksi jääneen koneen voi varata kirjoittamalla samaan ryhmään tiedon, millä koneella aikoo lentää.

Etäkonejaossa sovitaan myös, milloin viimeistään ollaan hallilla, jotta hallin purkamisessa on riittävästi porukkaa.