Hallituksen kokous 8/2017 20.6.2017

Hallituksen kokouksen yhteenveto

- Todettiin, että lexNIL:n vuosiliitteen kohtaan ”Vuonna 2017 lupakirjan saaneet” kirjattu alennus ei koske vanhentuneen lupakirjan voimaan saattaneita.

- Rahastonhoitaja on laskuttanut lentoaikaan perustuvat maksut huhti/toukokuun ajalta. Hän lähettää muistutukset niille, jotka eivät ole maksaneet. 817:n konevuokraliput samalta ajalta laskutetaan kesäkuun laskutuksen yhteydessä

- Hyväksyttiin kerhon jäseneksi Timo Mäkeläinen. Tervetuloa.

 

- Myönnettiin Antti Koskiniemelle lupa viedä NIL Oripää Camp’iin 3-4.7. Vapaita etupenkkipaikkoja voi tiedustella Antilta (antti.koskiniemi at pp.1.inet.fi).

- Suomen Urheiluilmailuopisto järjestää opettajille kertaus- ja jatkokoulutusta 12-13.8. Myönnettiin kerhon DuoDiscus (NIL) kurssin käyttöön ko. ajaksi. Koneen käytöstä saadaan korvaus.

- Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.