Hallituksen kokous 7/2017 20.5.2017

Hallituksen kokouksen yhteenveto

  • Todettiin koko kalusto lentokelpoiseksi. N8:n Flarm on rikki,  lähetetty tehtaalle. Koneessa on nyt laina-Flarm.
  • Todettiin, että matkalentokurssi onnistui hyvin. Sen yhteydessä jaettiin tyyppejä (N1, N8/9, N3) kuudelle pilotille.

 

 

  • Hyväksyttiin kerhon jäseneksi Pekka Hokkanen. Tervetuloa.
  • Ensimmäisiä tuntilaskutuksia on odotettavissa kesäkuun alkupuolella.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.6 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.