Hallituksen kokous 4/2017

Yhteenveto hallituksen kokouksesta

Ennen kokouksen avausta tehtiin ryhmätyö lentoturvallisuudesta. Läsnäolijat listasivat joitakin lentämiseen liittyviä turvallisuusriskejä. Niiden perusteella arvioitiin yhdessä

  • kuinka niitä voidaan torjua
  • kenen tehtävä on torjua
  • riskin realisoitumisen todennäköisyyttä
  • riskin toteutumisen seurauksia
  • riskitasoa

Tuloksista laadittiin taulukko, ne esitellään ainakin Räyskälä-Säätiön opepalaverissa ja kerhon kevätkertauksessa (pvm ei vielä päätetty).

Kokouksessa käsiteltiin mm. tulevaan lentokauteen liittyviä asioita

  • Matkalentokurssi järjestetään viikon 20 arkipäivinä 15.5-20.5. Hinnaksi päätettiin 150 euroa plus konevuokra. Kurssista on kokouksen jälkeen lähetetty jäsentiedote.

Kisakoneet

Aiemmin on myönnetty koneet Uppsalan Mastersia varten.

Nyt myönnettiin:

  • N8 Hannu Niemelle Vesis Open’iin 6-13.5, SM-kisojen avoimeen luokkaan 25.6-2.7, SM-kisojen Racing-luokkaan 8-15.7 sekä GP-kisaan 18-20.8 ja 25- 27.8
  • NIL Jannen kisoihin 16-23.7 Timo Vierimaalle, apukuskina Kimmo Pulkki
  • N1 SM-kisojen kerholuokkaan 25.6-2.7 Kimmo Pulkille.

Esittelylentoja Malmilla. Suunnitteilla kevään aikana toteutettavaksi.

Mukana muitakin kerhoja(/HEIK, PIK.) Tapahtumaan tarvitaan useita henkilöitä eri tehtäviin. Asiasta lisää tietoa, kunhan suunnitelmat etenevät.

Lisätietoa mahdollisesti jo kevätkokouksessa.

Lennot 817:lla. Päätettiin toimia samoin kuin RAC omien jäsentensä kanssa, mieluiten niin, että kalustomaksun maksaneet voisivat lentää koneella ilman konevuokraa. Koskiniemi neuvottelee asiasta Mari Heikkilän ja RAC:in​ kanssa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 10.4. Tuolloin päätetään mm. LexNIL:stä.