Hallituksen kokous 13,14/2016

Hallituksen kokousten 13 ja 14 yhteenvedot

Hallituksen kokous 13/2016 15.11.2016

  • Käsiteltiin pääasiassa syyskokoukselle esitettäviä toiminta- suunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017. Sovittiin, että em. esitykset sekä hallituksen valmistelema lentomaksumalli viedään kerhon nettisivuille.
  • Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Jouni Envall. Tervetuloa.
  • Päätettiin, ettei kerhokämpän yöpymisiä talvikauden huoltojen yhteydessä laskuteta. 

Hallituksen kokous 14/2016 20.12.2016

  • Räyskälä-Säätiön säännöt on muutettu hallintoneuvoston kokouksessa 15.12. Uudet säännöt löytyvät säätiön sivuilta. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jyrki Käki ja Markku Mathlin uudelleen sekä Jouko Vuolahti. Jukka Rastas oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

 

  • Koulutus.

Peruskurssin teoriaosuus järjestetään Otaniemessä yhdessä PIKiläisten kanssa siten, että vastuullinen järjestäjä on PIK, meiltä annetaan opettajia. Aloitus on suunniteltu pidettäväksi 31.1. Kerho järjestää oman lento-osan viikoilla 27-29 (3-23.7), ASK-21 OH-817 on tuolloin varattu käyttöömme. Lentopaikkana kenttä, josta on saatavana vintturihinauksia.

Matkalentokurssi sovittiin alustavasti pidettäväksi viikolla 20 (15-21.5). Koneena kerhon DuoDiscus. ASK:ta käytetään maastolaskuharjoituksiin.

  • Kalusto

Koneet, paitsi N2 ja 546 on huollettu. Paperitöitä ja mittauksia (kone koottuna) pitää vielä tehdä, samoin lentokelpoisuustarkastukset. N2 huollettaneen tammikuussa ns. Wiima-pajalla Tuusulan Lahelassa.

 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 12.1.